+30 210 77 77 188

Πρόεδρος:
Γεώργιος Γκουμάς
Αντιπρόεδρος:
Αντώνης Σχοινάς

Μέλη Πυρήνα:

  • Βασιλική  Γιαννακοπούλου
  • Ελένη Μπιλιανού
  • Γεώργιος Παυλίδης