+30 210 77 77 188

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας

LOGO

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ
Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας

Ιωάννης Μ. Παληός
Διευθυντής τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Νοσοκομείο ‘Μετροπόλιταν’
Επιστημονικός συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο ‘ Αττικόν’

 

Σύντομο ιστορικό:
Ασθενής γυναίκα 31 ετών προσέρχεται λόγω θωρακικού άλγους από τριημέρου. Ο πόνος αυτός έχει μη ειδικό χαρακτήρα, διάρκεια λίγων λεπτών που υποτροπιάζει, αντανακλά στη ράχη και επιδεινώνεται στη βαθιά εισπνοή. Συνοδά συμπτώματα αναφέρονται ήπια αδυναμία και καταβολή δυνάμεων. Αναφέρεται πρόσφατη γριππώδης συνδρομή.
Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται κάπνισμα 10 πακέτα/έτη. Δεν αναφέρεται ιστορικό αρτηριακής πίεσης, δυσλιπιδαιμίας, σακχαρώδους διαβήτη, καρδιαγγειακής ή νεφρικής νόσου.
Αναφέρεται ελεύθερο κληρονομικό ιστορικό για καρδιαγγειακή νόσο.
Κλινική εξέταση:
Καλή γενική κατάσταση.
ΑΠ=110/60mmHg, HR=70bpm, Απύρετη.
S1, S2 ρυθμικοί και ευκρινείς, χωρίς ακουστό φύσημα ή περικαρδιακή τριβή.
Φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα.
Saturation O2 98%.
Εργαστηριακός έλεγχος:
• Hct=41,4%, WBC=12.100 PLTs=275.000
• CRP=22
• Trop=0,5
• Adenovirus, HSV-1, HSV-2, HIV, Coxsackie (B1, B2, B3, B4, B5), Echo, CMV, HBV,HCV, Enterovirus (-)
• IgG (+) ιό Γρίπης Α και Β

ΗΚΓ:
Φλεβοκομβικός ρυθμός, 70bpm, διαταραχές επαναπόλωσης με αρνητικοποίηση του Τ διαστήματος στις απαγωγές V1-V5 και AVF (Εικόνα 1).
Εικόνα 1. ΗΚΓ: φλεβοκομβικός ρυθμός 70bpm με αρνητικοποίηση των επαρμάτων Τ στις απαγωγές V1-V5 και AVF.

EKG

 

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς:
Αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων, με φυσιολογικό πάχος τοιχωμάτων, με ήπια υποκινησία βασικού και μέσου πλαγίου και πρόσθιου κορυφαίου τοιχώματος και ελαφρά επηρεασμένη συστολική λειτουργία με υπολογιζόμενο κλάσμα εξώθησης 53% (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Cine εικόνες 2 και 4 κοιλοτήτων αντίστοιχα που καταδεικνύουν ήπια υποκινησία βασικού και μέσου πλαγίου και πρόσθιου κορυφαίου τοιχώματος και ελαφρά επηρεασμένη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας.

CINE2CH CINE4CH

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς:
Από τις Τ2 ακολουθίες με καταστολή του σήματος του λίπους προκύπτει αυξημένη ένταση σήματος συμβατή με μυοκαρδιακό οίδημα στην κορυφή της αριστερής κοιλίας. (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Τ2 ακολουθίες με καταστολή του σήματος του λίπους εικόνες 4 και 3 κοιλοτήτων αντίστοιχα που καταδεικνύουν αυξημένη ένταση σήματος συμβατή με μυοκαρδιακό οίδημα στην κορυφή της αριστερής κοιλίας.

4CHT2 3CHT2

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς:
Από τις εικόνες καθυστερημένης λήψης (delayed enhancement) 2 και 12 λεπτά αντίστοιχα μετά την έγχυση ΕΦ σκιαγραφικού προκύπτει αυξημένη ένταση σήματος υποεπικαρδιακά στο πλάγιο και το κορυφαίο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας (Εικόνα 3).

Εικόνα 4: Εικόνα καθυστερημένης λήψης τομής 4 κοιλοτήτων 2 και 12 λεπτά αντίστοιχα μετά την έγχυση σκιαγραφικού ενδεικτική αυξημένης έντασης σήματος υποεπικαρδιακά στο πλάγιο και το κορυφαίο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας.

PSIR2MIN4CH PSIR12MIN4CH

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη μυοκαρδίτιδα:

1. Rest Cine Imaging , SSFP cine long and short axis views:
Συστολική λειτουργικότητα
Περικαρδιακή συμμετοχή
Υπολογισμός όγκων δεξιάς και αριστερής κοιλίας, όγκος παλμού, ΚΕ
Τμηματικές διαταραχές κινητικότητας, συστολική πάχυνση, πάχος περικαρδίου
2. T2 triple inversion recovery turbo spin echo sequences with inversion pulses for fat and blood suppression
Μυοκαρδιακό οίδημα-φλεγμονή
Περιοχές με υψηλή ένταση σήματος δηλωτικές οιδήματος
3. First pass contrast-enhanced fast spin echo T1-weighted MR, early enhancement Τ1 weighted GRE images images
Περιοχική υπεραιμία και διαταραχή της μικροκυκλοφορίας
Πρώιμη ενίσχυση σήματος (2min) μετά από χορήγηση γαδολινίου
4. Delayed Enhancement (10-15 min Τ1 weighted GRE images)
Μυοκαρδιακή νέκρωση και ίνωση
Όψιμη ενίσχυση σήματος μετά από χορήγηση γαδολινίου υποεπικαρδιακά ή διάχυτα στο μυοκάρδιο
Friedrich M. et al. Cardiac Magnetic Resonance in Myocarditis: A JACC White paper. J Am Coll Cardiol. 2009 April 28;53(17):1475-1487.

 

Διαγνωστικά κριτήρια σε κλινική υποψία για μυοκαρδίτιδα:
1. Ευρήματα ΗΚΓ/Holter/stress test
2. Δείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης
3. Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες στην καρδιακή απεικόνιση (ECHO/CMR)
4. Χαρακτηρισμός ιστού με CMR (οίδημα-καθυστερημένη πρόσληψη σκιαγραφικού)
European Heart Journal 2013;34:2636–2648.

 

Συμπερασματικά:
• Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς υπάγεται στις νεότερες απεικονιστικές τεχνικές της καρδιάς. Είναι αναίμακτη, ασφαλής, ανώδυνη, δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία και εφαρμόζεται ευρέως στη διερεύνηση των καρδιακών νοσημάτων.
• Αποτελεί άριστη μέθοδο για τη μελέτη της ανατομίας και της λειτουργικότητας της καρδιάς καθώς και την ανίχνευση μυοκαρδιακού οιδήματος και μυοκαρδιακής ίνωσης.
• Θεωρείται άριστη απεικονιστική μέθοδος στη διαδικασία της διάγνωσης της μυοκαρδίτιδας με ευαισθησία και ειδικότητα που φτάνει το 95%.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ
Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης

Ιωάννης Μ. Παληός

Διευθυντής τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Νοσοκομείο ‘Μετροπόλιταν’
Επιστημονικός συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο ‘ Αττικόν’