+30 210 77 77 188


Διευθυντής: Χ. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ, τηλ. 6982707272, e-mail: cskats@yahoo.com