+30 210 77 77 188


Διευθυντής: Ι. ΜΑΝΤΑΣ, τηλ. 6944646202, e-mail: manioannis@yahoo.gr