+30 210 77 77 188

Σεμινάριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης 22.03.2014 // Διοργάνωση Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ // Κλινική Περίπτωση

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ

– ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
– ΔΙΑΓΝΩΣΗ
– ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
– ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ