+30 210 77 77 188

Η Τυραννία της Επιλογής: Διάρκεια Διπλής Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής στα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα

Επιμέλεια: Γεώργιος Τζάνης1, Ηλίας Σανίδας2   Ειδικευόμενος, Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Λαϊκό» Επιμελητής, Καρδιολογικό Τμήμα,...

Περισσοτερα