+30 210 77 77 188

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη...

Περισσοτερα

Σεμινάριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης 22.03.2014 // Διοργάνωση Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ // Κλινική Περίπτωση

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ –...

Περισσοτερα