Πρόγραμμα Webinars Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας
2020 - 2021

    

2ο WEBINAR

ΘΕΜΑ: Συχνές έκτακτες κοιλιακές συστολές
Συντονιστής: Ε. Ηλιοδρομίτης

  • Διάλεξη: Κ. Γκατζούλης
  • Παρουσίαση Περιστατικών:             
  1. Γ.Ν.Α. ”Ιπποκράτειο”, Π. Αρσένος  
  2. Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Ζ. Κότσιαλου - Ν. Μακρής   
  • Βιβλιογραφική Ενημέρωση:  Ι. Ξενογιάννης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Αρσένος Πέτρος: Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 
Γκατζούλης Κωνσταντίνος: Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 
Ηλιοδρομίτης Ευστάθιος: Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Κότσιαλου Ζωή: Καρδιολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μακρής Νικόλαος: Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ξενογιάννης Ιωσήφ: Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

11

19:00 - 20:00

ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Μιχαλακοπούλου 93

Τ.Κ. 11528, Αθήνα
Phone : +30 210 77 77 188
     Fax : +30 210 77 77 188
info@greekcardiology.gr

Όροι Χρήσης